Antonopoulos: Å kjøpe kaffe med ‚Medium of Exchange‘ Bitcoin er en foreldet idé